Αντιλαμβάνομαι τον κόσμο σαν ένα πεδίο για πολιτιστική άμιλλα ανάμεσα στους λαούς!!!
Јас го разбирам светот единствено како поле за културен натпревар помегу народите!!!

Γκότσε Ντέλτσσεβ-Гоце Делчев(1872-1903)

Πέμπτη, 21 Ιανουαρίου 2010

Πολιτιστικός σύλλογος Μαρίνας Νάουσας "ΜΑΚΕΔΟΝΕΣ". Ετήσιος χορός 27/12/2009-Cultural club Marinas in Naoussa "Macedonians". Annual dance 27/12/2009


Πολιτιστικός σύλλογος Μαρίνας Ανθεμίων "ΜΑΚΕΔΟΝΕΣ". Ετήσιος χορός 27/12/2009,στο οικογενειακό κέντρο "Παρθενώνας" στο Αγγελοχώρι Ειρηνούπολης. Εικόνες από την παρουσία των τριών χορευτικών τμημάτων του συλλόγου. Cultural Association Marina Anthemion "Macedonians". Annual dance 27/12/2009 in family center "Parthenon" in Aggelohori Eirinoupolis.Pictures of the presence of the three parts of the dance club.

Πολιτιστικός σύλλογος Μαρίνας Ανθεμίων "ΜΑΚΕΔΟΝΕΣ". Ετήσιος χορός 27/12/2009,στο οικογενειακό κέντρο "Παρθενώνας" στο Αγγελοχώρι Ειρηνούπολης. Μικρό χορευτικό τμήμα του συλλόγου. Χοροί : Ράικο, Συρτός. Cultural Association Marina Anthemion "Macedonians". Annual dance 27/12/2009 in family center "Parthenon" in Aggelohori Eirinoupolis.Children's dance section of the club. Dances: Raiko , Syrtos.

Πολιτιστικός σύλλογος Μαρίνας Ανθεμίων "ΜΑΚΕΔΟΝΕΣ". Ετήσιος χορός 27/12/2009,στο οικογενειακό κέντρο "Παρθενώνας" στο Αγγελοχώρι Ειρηνούπολης. Γυναικείο χορευτικό τμήμα του συλλόγου. Χοροί: Μάρενα. Cultural Association Marina Anthemion "Macedonians". Annual dance 27/12/2009 in family center "Parthenon" in Aggelohori Eirinoupolis.Women dance section of the club. Dances: Marena.

Πολιτιστικός σύλλογος Μαρίνας Ανθεμίων "ΜΑΚΕΔΟΝΕΣ". Ετήσιος χορός 27/12/2009,στο οικογενειακό κέντρο "Παρθενώνας" στο Αγγελοχώρι Ειρηνούπολης. Μεγάλο χορευτικό τμήμα του συλλόγου. Χοροί: Μπούκιτε ραζβίβαατ. Cultural Association Marina Anthemion "Macedonians". Annual dance 27/12/2009 in family center "Parthenon" in Aggelohori Eirinoupolis.Large dance section of the club. Dances: Bukite Razvivaat.

Πολιτιστικός σύλλογος Μαρίνας Ανθεμίων "ΜΑΚΕΔΟΝΕΣ". Ετήσιος χορός 27/12/2009,στο οικογενειακό κέντρο "Παρθενώνας" στο Αγγελοχώρι Ειρηνούπολης. Μεγάλο χορευτικό τμήμα του συλλόγου. Χοροί: Πουσιντνίτσα. Cultural Association Marina Anthemion "Macedonians". Annual dance 27/12/2009 in family center "Parthenon" in Aggelohori Eirinoupolis.Large dance section of the club. Dances: Pusidnitsa.

Πολιτιστικός σύλλογος Μαρίνας Ανθεμίων "ΜΑΚΕΔΟΝΕΣ". Ετήσιος χορός 27/12/2009,στο οικογενειακό κέντρο "Παρθενώνας" στο Αγγελοχώρι Ειρηνούπολης. Γλέντι μετά το τέλος των χορευτικών τμημάτων . Χοροί: Σαράκιντσκο. Cultural Association Marina Anthemion "Macedonians". Annual dance 27/12/2009 in family center "Parthenon" in Aggelohori Eirinoupolis. Feast after the end of the dance sections. Dances: Sarakintsko.

Πολιτιστικός σύλλογος Μαρίνας Ανθεμίων "ΜΑΚΕΔΟΝΕΣ". Ετήσιος χορός 27/12/2009,στο οικογενειακό κέντρο "Παρθενώνας" στο Αγγελοχώρι Ειρηνούπολης. Γλέντι μετά το τέλος των χορευτικών τμημάτων . Χοροί: Πουστσένο. Cultural Association Marina Anthemion "Macedonians". Annual dance 27/12/2009 in family center "Parthenon" in Aggelohori Eirinoupolis. Feast after the end of the dance sections. Dances: Pustseno.

Πολιτιστικός σύλλογος Μαρίνας Ανθεμίων "ΜΑΚΕΔΟΝΕΣ". Ετήσιος χορός 27/12/2009,στο οικογενειακό κέντρο "Παρθενώνας" στο Αγγελοχώρι Ειρηνούπολης. Γλέντι μετά το τέλος των χορευτικών τμημάτων . Χοροί: Συρτός. Cultural Association Marina Anthemion "Macedonians". Annual dance 27/12/2009 in family center "Parthenon" in Aggelohori Eirinoupolis. Feast after the end of the dance sections. Dances: Syrtos.

Για περισσότερα video από τον ετήσιο χορό του συλλόγου "ΜΑΚΕΔΟΝΕΣ" από την Μαρίνα Νάουσας , επισκεφτείτε το κανάλι στο youtube: http://www.youtube.com/user/MakedonesMarinas

Δευτέρα, 18 Ιανουαρίου 2010

Σάββατο, 2 Ιανουαρίου 2010

ΤΑ ΑΗΔΟΝΙΑ ΤΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ-SLAVIAT OT LERIN


Kambani Biat Sred Banitsa

Site Peat

Otfori Srche Podai mi Raka (Aidonia tis Florinas , Slaviat ot Lerin)

Makedonsko devojce - македонско девојче

Go fatile kleti Turci