Αντιλαμβάνομαι τον κόσμο σαν ένα πεδίο για πολιτιστική άμιλλα ανάμεσα στους λαούς!!!
Јас го разбирам светот единствено како поле за културен натпревар помегу народите!!!

Γκότσε Ντέλτσσεβ-Гоце Делчев(1872-1903)

Κυριακή, 28 Μαρτίου 2010

KRONTSELOVO VODEN / ΚΕΡΑΣΙΑ ΕΔΕΣΣΑ (GR TV 14-JAN-2009)


KE UMBRAM MAJKO ZA NEJA...
KRONTSELOVO VODEN / ΚΕΡΑΣΙΑ ΕΔΕΣΣΑ
Σύνθεση οικισμού 1912: γλώσσα μακεδονική / θρησκεία χριστιανική και μουσουλμανική.
Απαρίθμηση 1913: Κροντσέλεβον, 153 άρρενες και 158 θήλεις.
Ρευστοποιήθηκαν 2 περιουσίες κατοίκων που μετανάστευσαν στη Βουλγαρία [Μιχαηλίδης].
Υποχρεωτική μετανάστευση το 1924 των μουσουλμάνων κατοίκων στην Τουρκία.
Κροντσέλοβον (Κερασιές) Εδέσσης, εγκατάσταση 170 χριστιανών προσφύγων / 39 οικογενειών [ΕΑΠ].
Σύνθεση 1927: μικτός οικισμός, γηγενών Μακεδόνων και προσφύγων.
http://www.freewebs.com/onoma/vodena.htm

Τρίτη, 16 Μαρτίου 2010

Igraorna grupa "Soluncani" vo Skopje 27.02.10


Igraornata grupa "Soluncani" i nivniot nastap na "Dionisovi Slavi" vo gradska biblioteka vo Skopje na 27.02.2010.
Χορευτικό "Σολούντσανι". Εμφάνιση στην εκδήλωση "Ντιονίσοβι Σλάβι" στην δημοτική βιβλιοθήκη στην πόλη Σκόπια της Δ. Μακεδονίας την 27.02.2010

Igraornata grupa "Soluncani" i nivniot nastap na "Dionisovi Slavi" vo gradska biblioteka vo Skopje na 27.02.2010.
Χορευτικό "Σολούντσανι". Εμφάνιση στην εκδήλωση "Ντιονίσοβι Σλάβι" στην δημοτική βιβλιοθήκη στην πόλη Σκόπια της Δ. Μακεδονίας την 27.02.2010.

Igraornata grupa "Soluncani" i nivniot nastap na "Dionisovi Slavi" vo gradska biblioteka vo Skopje na 27.02.2010.
Χορευτικό "Σολούντσανι". Εμφάνιση στην εκδήλωση "Ντιονίσοβι Σλάβι" στην δημοτική βιβλιοθήκη στην πόλη Σκόπια της Δ. Μακεδονίας την 27.02.2010.

Igraornata grupa "Soluncani" i nivniot nastap na "Dionisovi Slavi" vo gradska biblioteka vo Skopje na 27.02.2010.
Χορευτικό "Σολούντσανι". Εμφάνιση στην εκδήλωση "Ντιονίσοβι Σλάβι" στην δημοτική βιβλιοθήκη στην πόλη Σκόπια της Δ. Μακεδονίας την 27.02.2010.

MAKEDONSKA FOLKLORNA GRUPA OD SOLUNSKO, EGEJSKA MAKEDONIJA

Κυριακή, 7 Μαρτίου 2010

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΜΠΕΛΙΩΝ-χορος φεβρουαριου 2010


ambelies xoros 2010

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΜΠΕΛΙΩΝ

ΑΜΠΕΛΕΙΕΣ 2010 - KROUSIAR 2010 - ΚΡΟΥΣΙΑΡ 2010

ΑΜΠΕΛΕΙΕΣ 2010 - KROUSIAR 2010 - ΚΡΟΥΣΙΑΡ 2010

ΑΜΠΕΛΕΙΕΣ 2010 - KROUSIAR 2010 - ΚΡΟΥΣΙΑΡ 2010

Τρίτη, 2 Μαρτίου 2010

ΟΤΦΟΡΙ ΛΕΝΟ-OTFORI LENO-ОТФОРИ ЛЕНО


OTFORI LENO VRATNICKA, otvori Leno vratnichka, vratnitska, ОТФОРИ ЛЕНО

Πολιτιστικός σύλλογος Μαρίνας Ανθεμίων "ΜΑΚΕΔΟΝΕΣ". Γυναικείο τμήμα. Χοροί , ΟΤΦΟΡΙ ΛΕΝΟ , ΣΥΡΤΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ .
Culture Club Marina Anthemia "MACEDONIANS". Women's Section . Dances, OTFORI LENO , SYRTOS MAKEDONIAS .

OTFORI LENO , ΟΤΦΟΡΙ ΛΕΝΟ

Παραδοσιακός χορός από την περιοχή της Αιγαιάτηκης Μακεδονίας. Traditional dance from Aegean Macedonia.Традиционални оро од Егејска Македонија