Αντιλαμβάνομαι τον κόσμο σαν ένα πεδίο για πολιτιστική άμιλλα ανάμεσα στους λαούς!!!
Јас го разбирам светот единствено како поле за културен натпревар помегу народите!!!

Γκότσε Ντέλτσσεβ-Гоце Делчев(1872-1903)

Κυριακή, 13 Φεβρουαρίου 2011

Ένα τραγούδι για τον Μακεδόνα αγωνιστή Γκότσε Ντέλτσεφ(1872-1903): Go fatile kleti Turci

Η ανάρτηση αυτή είναι αφιερωμένη στον μεγάλο Μακεδόνα αγωνιστή Γκότσε Ντέλτσεφ(Goce Delcev)1872-1903.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου