Αντιλαμβάνομαι τον κόσμο σαν ένα πεδίο για πολιτιστική άμιλλα ανάμεσα στους λαούς!!!
Јас го разбирам светот единствено како поле за културен натпревар помегу народите!!!

Γκότσε Ντέλτσσεβ-Гоце Делчев(1872-1903)

Κυριακή, 8 Νοεμβρίου 2009

Πολιτιστικός σύλλογος Μαρίνας Ανθεμίων "ΜΑΚΕΔΟΝΕΣ"Πολιτιστικός σύλλογος Μαρίνας Ανθεμίων "ΜΑΚΕΔΟΝΕΣ". Μακεδονικό γλέντι μετά το τέλος των χορευτικών τμημάτων. Culture Club Marina Anthemia "MACEDONIANS". Macedonian feast at the end of the dance sections of the club.Πολιτιστικός σύλλογος Μαρίνας Ανθεμίων "ΜΑΚΕΔΟΝΕΣ". Μεγάλο τμήμα. Χοροί , ΣΑΡΑΚΙΝΤΣΚΟ , ΖΑΙΚΟ .
Culture Club Marina Anthemia "MACEDONIANS". Large section. Dances, SARAKINTSKO , ZAIKO .Εκδηλώσεις του πολιτιστικού συλλόγου Μαρίνας Ανθεμίων (Νάουσας) «ΜΑΚΕΔΟΝΕΣ» . Σάββατο 11 Ιουλίου . Γλέντι μετά το τέλος των χορευτικών τμημάτων . Events of the cultural association Marina Anthemia (Naoussa) «MAKEDONES». Saturday July 11. Feast after the end of the dance segments.St.Marina feast day, 2day festival - Διήμερες εκδηλώσεις, γιορτή Αγ. Μαρίνας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου